ผชช.วิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ร่วมพิธีเปิดงานบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี

    2016-09-22 14:09:33
    วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีเปิดงานบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา