กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่กีดขวางจราจร ถนนสายควนเนียง - บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

    2016-09-22 09:48:03