ปลัด อบจ.สงขลา ติดตามงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งไพล-บ้านทับหลวง

    2016-09-20 13:54:04
    วันที่ 20 กันยายน 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ติดตามงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งไพล ต.เขาแดง - บ้านทับหลวง ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา