ปลัด อบจ.สงขลา ติดตามงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำเปา ถนนสายบ้านควนเจดีย์-บ้านคูหา

    2016-09-20 13:42:55
    วันที่ 20 กันยายน 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา ติดตามงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำเปา ถนนสายบ้านควนเจดีย์ ต.ลำไพล อ.เทพา - บ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา