กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านบ่อแดง - บ้านท่าหิน อ. สทิงพระ จ.สงขลา

    2016-09-20 11:18:22
    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านบ่อแดง - บ้านท่าหิน อ. สทิงพระ จ.สงขลา