นายก อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปั่น คาร์ฟรีเดย์ ครั้งที่ 3

    2016-09-19 10:18:56
    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปั่น คาร์ฟรีเดย์ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดสงขลา ในกิจกรรม สงขลา เกตเวย์ สู่อาเซียน เนื่องในวัน คาร์ฟรีเดย์ และนักปั่นจากชมรมปั่นจักรยาน กว่า 1,500 คน ร่วมปั่นในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้จะเป็นวันที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ปั่นจักรยาน งดการใข้รถยนต์ เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ ทางอบจ.สงขลา จึงให้การสนับสนุนกับกิจกรรมครั้งนี้ โดยวันนี้นักปั่นจะเริ่มกันที่ซุ้มประตูชายแดน ไทย-มาเลย์ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ทำการสร้างถนนและซุ้มประตูขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด เพื่อให้การจราจรแนวชายแดนมีความคล่องตัวขึ้น นอกจากนั้นทาง อบจ.สงขลา ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมขอบถนน พร้อมทั้งเพิ่มลานออกกำลังกาย เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทั้งถือเป็นประตูสู่อาเซียนของจังหวัดสงขลา