เลขาฯนายกอบจ.สงขลา ดูความคืบหน้าการจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านควนเนียง

    2016-09-05 15:15:11
    วันที่ 5 กันยายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบหมายให้กองช่างจาก อบจ.สงขลา โดยนายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา และนายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ดูความคืบหน้าการจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านควนเนียง ต.รัตภูมิ - บ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร งบประมาณ 10,470,000 บาท