รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

    2016-09-05 15:12:58
    เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โซนพื้นที่ อ.เมือง, อ.นาหม่อม, อ.คลองหอยโข่ง และ อ.สะเดา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ สนามคลังน้ำมัน (วชิรา) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา