พิธีเปิดงานวิ่งกระแสสินธุ์-เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

    2016-09-05 14:52:22
    เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานวิ่งกระแสสินธุ์-เกาะใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก