กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ถนนสายติณสูลานนท์

    2016-09-05 14:51:29