อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

    2016-09-01 10:06:00
    เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2559 อบจ.สงขลา สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่แจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ครัวเรือน