กองช่าง อบจ.สงขลา ฝึกอบรมการใช้งานเเละการบำรุงรักษาเครื่องตัดถ่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย

    2016-08-30 15:55:34
    วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.สงขลา ฝึกอบรมการใช้งานเเละการบำรุงรักษาเครื่องตัดถ่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ทม.ม่วงงาม และอบต.สะกอม