กองช่าง อบจ.สงขลา ขุดคลองเก็บน้ำ บ้านบางด้วน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2016-08-30 14:29:52
    วันที่ 30 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ขุดคลองเก็บน้ำ บ้านบางด้วน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา