นายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรโครงการหลักสูตร ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    2016-08-30 10:26:43
    29 ส.ค.59 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย โครงการหลักสูตร ผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬา มอ.หาดใหญ่