ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแตระ-บ้านเจดีย์งาม

    2016-08-29 15:57:11
    วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยข้าราชการ กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแตระ ต.ปากแตระ - บ้านเจดีย์งาม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา