นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่คณะกรรมการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า

    2016-08-29 14:49:21
    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายทั้ง 3 กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่คณะกรรมการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2559 โดยมี อ.กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล และคณะผู้ประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำและสนทนากับกลุ่มเครือข่ายทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา, กลุ่มเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยว “รักษ์ตลาดน้ำคลองแดน” ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา