ผอ.กองช่าง ควบคุมรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1 คัน สนับสนุนเหตุไฟไหม้ป่า ทต.พะวง

    2016-08-29 14:47:14
    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา ควบคุมรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกัน 6 นาย สนับสนุนเหตุไฟไหม้ป่า ทต.พะวง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพะวง(ตรงข้ามสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา)