นายก อบจ.สงขลา พบพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสะบ้าย้อย ในโครงการ อบจ.สัญจร

    2016-08-29 14:45:40
    27 ส.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบจ.สงขลา ข้าราชการในสังกัด อบจ.สงขลา พบพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสะบ้าย้อย ในโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อที่จะแถลงผลงานการนำงบประมาณที่นำมาลงในโครงการต่างๆ ในอำเภอสะบ้าย้อย ตั้งแต่ปี 58 และปี 59 จน ถึงงบประมาณในปี 60 รวมทั้งสิ้นร่วม 200 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพชีวิต ซึ่งทาง อบจ.ให้ความใส่ใจ ไม่ว่าในเรื่องของการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 หรือในเรื่องของรถตรวจการณ์ การติดตั้งกล้อง CCTV การปรับปรุงสนามกีฬา ที่สำคัญการจัดโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็น และปัญหาของพี่น้องอำเภอสะบ้าย้อย เพราะถือว่า ความต้องการของพี่น้องประชาชน คือภาระหน้าที่ของ อบจ.สงขลา ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน ดังนั้นการรับฟังปัญหาจึงถือเป็นการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับประชาชน เพราะอะไรที่เกินความสามารถของ เทศบาล หรือ อบต. ก็สามารถที่จะถ่ายโอนมาเป็นภาระหน้าที่ของ อบจ.สงขลา ซึ่งจะเข้าไปดูแลได้