กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านจะทิ้งพระ - บ้านคูขุด ( สายโตนดรอบ )

    2016-08-29 14:41:40
    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านจะทิ้งพระ - บ้านคูขุด ( สายโตนดรอบ ) อ. สทิงพระ จ.สงขลา