กองช่าง ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองเป็ด หมู่ 2 ต.ปากรอ

    2016-08-29 14:40:44
    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กองช่าง ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองเป็ด หมู่ 2 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา (ช่วงที่ 2)