นายก อบจ.สงขลา ประชุมกองช่าง

    2016-08-29 09:23:48
    26 ส.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประชุมกองช่าง จาก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย ปลัด อบจ.สงขลา ผอ.กองช่าง หัวหน้ากองข่างพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ณ ห้องประชุมเครื่องจักกล กองช่าง อบจ.สงขลา โดยเป็นการรายงานการประชุม ในเรื่องต่างๆ  อาทิ ผลกาปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลประจำเดือน  ติดตามความก้าวหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 59  ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และติดตามแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนไตรมาส 1 - 4  ซึ่งท่านนายกได้กล่าวขอบคุณ ที่ทุกคนได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะรถแม็คโคหัวยาวที่เข้าไปช่วยชาวบ้าน บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ  ซึ่งทาง อบจ.สงขลา จะสนับสนุนให้กองช่างต้องได้รับการอบรม เพื่อเสริมความรู้ ในส่วนของการออกแบบนำสถาปัตยกรรมใหม่ๆ มาใช้บ้าง เป็นการเสริมความรู้ ความสามารถ และนำแนวคิดด้านนวัตกรรมใหม่มาปฏิบัติ เพื่อความเป็นมาตราฐานในเรื่องการออกแบบและก่อสร้าง  อย่างเช่นเรื่องของทางเท้า ซึ่งจากเดิม 1 เมตร ทำให้เป็น 2 เมตรเป็นต้น  เพื่อความเป็นมาตรฐาน ในส่วนของการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบ ต้องมีการตรวจสอบก่อนมีการส่งมอบงาน ติดตามการทำสนามกีฬาอำเภอสะเดา การโยงสายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ มายังศูนย์สั่งการของ อบจ.สงขลา  ตลอดจนถึงการเตรียมแผนงานงบปี 2560  ที่อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี 2560  และพื้นที่ทำถนนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณด่านใหม่ที่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา การสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว