กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่แต่งไหล่ทาง งานหินคลุก สายควนหมาก - ทับหลวง

    2016-08-26 10:58:03
    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่แต่งไหล่ทาง งานหินคลุก สายควนหมาก - ทับหลวง อ.เทพา จ.สงขลา