ผชช.วิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสงขลา

    2016-08-26 10:50:42
    เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬทะวาสน์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย ผู้อำนวยกองผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุธุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา