รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสนับสนุนการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา

    2016-08-25 14:24:42
    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสนับสนุนการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 สงขลาเกมส์ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมีนายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ประธานการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา สงขลาเกมส์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา