กองช่างลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคอกเป็ด หมู่ 2

    2016-08-25 13:31:15
    วันที่ 25 สิงหาคม 2559 กองช่างลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคอกเป็ด หมู่ 2 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา