นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 เพื่อดูการขุดลอกคลองบริเวณทะเลสาบ

    2016-08-24 09:33:12
    นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 เพื่อดูการขุดลอกคลองบริเวณทะเลสาบ เพื่อเปิดปากคลองให้กว้าง ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาขนชาวประมง ที่สัญจรไปมาทางเรือ ตลอดจนตรวจดูบริเวณพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดแหลมบ่อท่อ ม.4 เพื่อที่จะทำการปรับภูมิทัศน์ ขยายบริเวณเนื้อที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสินธุ์ จ.สงขลา ต่อไปในอนาคต