กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายคลองแห-ยวนยาง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

    2016-08-24 09:32:12
    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายคลองแห-ยวนยาง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา