กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายควนหมาก - ทับหลวง อ.เทพา จ.สงขลา

    2016-08-24 09:31:30
    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายควนหมาก - ทับหลวง อ.เทพา จ.สงขลา