กองช่างลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับสนาม ภายในโรงเรียนบ้านใ่ต้ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    2016-08-23 16:24:44
    วันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองช่างลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับสนาม ภายในโรงเรียนบ้านใ่ต้ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา