นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอระโนด ตรวจดูความเรียบร้อยของ อัฒจรรย์ และสนามฟุตซอล

    2016-08-23 10:40:15
    เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอระโนด ตรวจดูความเรียบร้อยของ อัฒจรรย์ และสนามฟุตซอล ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ สนามกีฬาโรงเรียนระโนดวิทยา ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง อีกทั้ง ตรวจดูเพื่อเตรียมการปรับพื้นสนามลู่วิ่งใหม่ ทำให้เป็นสนามลู่วิ่งยาง เพื่อให้เป็นลู่วิ่งที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ ของอำเภอระโนด และอำเภอใกล้เคียง หลังจากที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงมาแล้วที่อำเภอนาทวี และปัจจุบันกำลังดำเนินการปูพื้นลู่ยางแอสฟันติกส์ อยู่ที่อำเภอสะเดา