นายก อบจ.สงขลา มอบรถตู้ cctv เคลื่อนที่ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

    2016-08-22 10:11:20
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา มอบรถตู้พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบไร้สายความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และมอบเครื่องตัดถ่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ให้เทศบาลเมืองม่วงงาม และ อบต.สะกอม เทพา