นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิด โครงการ Green for mom รวมใจไทย

    2016-08-22 09:56:22
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยปลัด อบจ.สงขลา และผู้อำนวยการกอง ร่วมพิธีเปิด โครงการ Green for mom รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี