นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานเปิดตัว ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

    2016-08-22 09:20:54
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในงานเปิดตัว ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นายจาง เหลย ประธานบริหารธนาคารฯ และนายกสมาคมการค้าวิส่าหกิจ จีน -ไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศจีน มาเปิดที่จังหวัดสงขลา ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง และเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสงขลา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไม่เฉพาะแต่ชาวจีนเท่านั้น ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก ที่จะมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จึงถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้บริหารธนาคารฯ และหวังว่าอย่างยิ่งวว่าธนาคารแห่งประเทศจีน จะช่วยผลักดันเส้นทางสายใหม่ทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านการค้าการลงทุนทางทะเล ซึ่งเรามีมูลค่าการส่งออก นำเข้า ผ่าน3ด่านหลักคือด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา ด่านท่าเรือน้ำลึก มีมูลค่ารวมกันกว่า 7 แสนล้านบาทต่อปี