กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านป่ายาง - บ้านควนหัวแหวน

    2016-08-22 09:16:31
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านป่ายาง - บ้านควนหัวแหวน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา