นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูปริมาณของผู้ใช้บันไดเลื่อนหน้ามอ.

    2016-08-19 09:35:10
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ดูปริมาณของผู้ใช้บันไดเลื่อนหน้ามอ. ซึ่งช่วงนี้ มอ. มีงานสัปดาห์แห่งวิชาการทำให้มีประชาชน และนักเรียน มาใช้บริการบันไดเลื่อนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บันไดเลื่อนรับน้ำหนักเกินกว่าที่ตั้งค่าไว้ บางช่วงอาจจะต้องหยุดเพื่อความปลอดภัย จึงต้องทำการจัดระเบียบการขึ้น-ลง ไม่ให้น้ำหนักลงบนจุดเดียว