นายก อบจ.สงขลา ส่งเครื่องจักรลงพื้นที่บริเวณตลาดโคกไร่ ทำการปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนสายติณสูลานนท์

    2016-08-19 09:25:52
    วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ส่งเครื่องจักรลงพื้นที่บริเวณตลาดโคกไร่ ทำการปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนสายติณสูลานนท์ ตลอดทั้งแนว ทั้งนี้เพื่อทำการปรับพื้นที่แนวถนนให้ดูสวยงาม และจะเป็นการสร้างทัศนียภาพและทัศนวิสัย ของผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมา บนถนนสายนั้นให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น