นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงสนามกีฬา ติณสูลานนท์

    2016-08-18 09:22:21
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงสนามกีฬา ติณสูลานนท์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45