กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายควนหมาก - ทับหลวง อ.เทพา จ.สงขลา

    2016-08-18 09:15:28
    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายควนหมาก - ทับหลวง อ.เทพา จ.สงขลา