นายก อบจ.สงขลา พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ตามโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559

    2016-08-15 11:16:36
    12 ส.ค.59 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก อบจ.สงขลา ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสทิงพระ ตามโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อชี้แจงถึงผลงาน และงบประมาณต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา ที่ทาง อบจ.สงขลา ได้นำมาพัฒนาในพื้นที่ ต่อจากนั้น เป็นการตอบข้อซักถาม ตลอดจนถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในช่วงภาคค่ำ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ในช่วงของวัฒนธรรมสัญจร โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอสทิงพระ ร่วมขึ้นเวที พบประชาชน ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้นำหนังตลุงน้องเดี่ยวมาให้ความสำราญกับพี่น้องประชาชน