นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

    2018-04-11 16:23:49
    วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีสาระสำคัญในเรื่องของการถอดบทเรียนกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนน และการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย