การประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2559

    2016-08-15 11:05:15
    11 ส.ค.59 (09.00 น.) ประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2559 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องวิเชียรคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4