เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

    2016-08-10 10:33:35
    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายร่อเหตุ รักหมัด เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า ณ ศูนย์จินดาภรณ์ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา