นายก อบจ.สงขลา ประธานการแถลงข่าว โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 5 ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสงขลา

    2018-04-11 16:26:14
    วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 5 ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาให้กับนักกีฬาที่สมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ทุกทีม การจัดการแข่งขันในปีนี้ มีทีมต่าง ๆ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม ประกอบด้วย 1. ทีมโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 2. ทีมใจนักเลง(พะนิคม) 3. ทีมเทศบาลตำบลเกาะแต้ว(โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) 4. ทีมอำเภอเทพา 5. ทีมหัวเขา FC 6. ทีม สจ.หมี by บิ๊กตือสปอร์ต 7. ทีมสโมสรหาดใหญ่ยูไนเต็ด 8. ทีมโรงเรียนพัฒนาการศึกษา(ชมรมกีฬาบ้านโฮ๊ะ) 9. ทีมเทศบาลตำบลท่าช้าง 10. ทีมวไลก่อสร้าง&กระแสสินธุ์ 11. ทีมจะนะ ซิตี้ 12. ทีมโรงเรียนนวมินทร์ 13. ทีมต้นอ้อโมบาย By FC Chill 14. ทีมวัวชนรัตภูมิ 15. ทีม CA นาทวี เอฟซี 16. ทีมกระดังงา FC ซึ่งจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยทำการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย ซึ่งมีทั้งหมด 4 สาย ๆ ละ 4 ทีม เพื่อเอาที่ 1 และที่ 2 เข้าไปเล่นในรอบต่อไป