กองช่างลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองหนอน ม.3

    2016-08-10 10:31:57
    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กองช่างลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองหนอน ม.3 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา