นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยานุสรณ์

    2016-08-10 10:30:44
    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยานุสรณ์ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยภายในโรงเรียน และให้กำลังใจนักเรียน ที่ออกมาช่วยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยานุสรณ์ และโรงเรียน อบจ.พิทยาสรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมบริเวณโดยรอบโรงเรียน ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลาได้ให้ความสนใจกับภาคเกษตร โดยให้ทางโรงเรียนจัดการบริหารสวนแปลงการเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อต้องการให้ที่นี่เป็นศูนย์การเกษตรทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และจะเป็นโรงเรียนต้นแบบภาคการเกษตร ที่จะเป็น สถานที่แห่งการเรียนรู้ จากทุกหน่วยงานที่ต้องการมาศึกษาดูงานภาคการเกษตรในจังหวัดสงขลา