นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิด งานกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

    2016-08-05 14:13:55
    5 ส.ค.59 (10.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิด งานกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จัดโดย จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยมีนายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.ที่ 16 และผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสหวิทยาเขต สงขลา และ สตูล เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้บอกกับพวกเราว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุณคุณแผ่นดิน และเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 96 ปีของฯพณฯพลเอกเปรม ฯ ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงประสานเสียง 2 เพลง คือ เพลง ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และ เพลงศรัทธาในดวงใจ การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง จารึกความดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในมุมมองของข้าพเจ้า ในระดับ ม.ต้น และม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ