รอง นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน“เทศกาลปอเทืองบานที่รำแดง ครั้งที่ 5

    2016-08-03 15:31:16
    เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน“เทศกาลปอเทืองบานที่รำแดง ครั้งที่ 5” อย่างเป็นทางการ โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกฯ,นายวิสิทธิ์ รุจิเรข รองประธานสภาฯ, นายอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ลานทุ่งปอเทือง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาสำหรับ“เทศกาลปอเทืองบานที่รำแดง ครั้งที่ 5” นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว ซึ่ง ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนมาเยี่ยมชมดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ที่มีการจัดการโดยชุมชนในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะร่วงโรย และจะทำการไถกลบทุ่งปอเทืองทั้ง 300 ไร่ เพื่อเป็นปุ๋ยสดบำรุงดินให้เกษตรกรทำนาปีต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาชมทุ่งปอเทืองที่ออกดอกสีเหลืองสดบานสะพรั่ง สวยงามมากมองเห็นเด่นชัดในระยะไกล โดยได้มีการจัดแต่งสถานที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งจุดเช็กอิน ชิงช้าม้านั่ง ให้ถ่ายภาพ ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม นี้