รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานวันกินผักบางเหรียง ประจำปี 2559

    2016-08-01 15:23:52
    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันกินผักบางเหรียง ประจำปี 2559 โดยมีนายเวียง จันทฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายณรงค์ สุขจันทร์ นายอำเภอควนเนียง นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมในพิธีเปิดงานฯ งานวันกินผักบางเหรียงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 12 โดยมีการจัดงานระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ภายในงานมีการจำหน่ายผัก สินค้าชุมชน และสินค้าทั่วไป การจัดแสดงครัวเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดวาดภาพ “บางเหรียงน่าอยู่” การแข่งขันจัดสวนถาด การประกวดแฟนซีผักบางเหรียง การแข่งขันเชฟตัวน้อย การแสดงหนังตะลุง(หนังตะลุงไข่นุ้ย ศ.ตะลุงบัณฑิต) การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และอีกหลากหลายกิจกรรม