นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Walk together EP.Family ของโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา

    2016-08-01 10:34:12
    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Walk together EP.Family ของโรงเรียนวิเชียรชมสงขลา ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน โดยมี สมาชิกสภา อบจ.สงขลา คณะกรรมการจัดงาน ชมรมผู้ปกครอง คณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม ครั้งนี้ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในฐานะศิษย์เก่า อยากเห็นโรงเรียนเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งการเรียน การสอนเป็นลำดับต้นๆของประเทศ ดังนั้นการที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระบบอิงลิชโปรแกรม จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องปรับกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอน เพราะสังคมวันนี้เป็นสังคมมีความรู้ เพื่อที่จะ มีอำนาจในการเข้าไปบริหารราขการ องค์กรต่างๆในอนาคต ซึ่งภาษาเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะสื่อสารกับประเทศอื่นๆทั่วโลก เพราะเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และดีใจที่ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งคณะครูอาจารย์ที่ได้ทุ่มเทในเรื่องนี้ ซึ่งก็คาดว่าถ้าเราร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็สามารถนำพาโรงเรียนไปสู่ในเรื่องการเรียนการสอนในลำดับต้นๆได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต และการจัดกิจกรรมครั้วนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นแม่ ที่ห่วงลูกๆทั้งหลาย เป็นการสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว และเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนต่อไป