สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาคีเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้

    2016-07-28 10:09:56
    นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยเลขานุการฯ ปลัดอบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกอง และข้าราชการ อบจ.สงขลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาคีเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้